top of page
HOWARDS_CLAUSTRE.jpeg
comedor_potter.jpg

CLAUSTRE 2o22/23

 

 

                             Directora: Asunción Gallardo

                             Cap d’Estudis: Margarita Salas

                             Cap d’Estudis Secundaria: Esther Baquero

                                                                   Secretària: Laura Colomina

EQUIP DIRECTIU

3 ANYS

GRUP A: Rocio Arroyo

GRUP B: Eugenia Crespí

4 ANYS 

GRUP A: Carmen Moyà

GRUP B: Mª Francisca Pujol

GRUP C: Blasa Domenech

5 ANYS

GRUP A: Marina Ordax

GRUP B: Pilar Riquero

SUPORT INFANTIL

SUPORT 1: Eva Arnau

SUPORT 2: Ana de Miguel

ESPECIALITES


Anglès 1: Mª Antonia Bordoy

Anglès 2: Isa CerónMúsica: Mª Isabel GonzálezEducació Física 1: Ernesto Mercadal

Educació Física 2: Manuela VilchezReligió: Mª Victoria Gual

Anglès

Música

Educació Física

Religió

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PRIMER

GRUP A: Laura Colomino

GRUP B: Elisa Quirós

SUPORT

SUPORT +1: Inma Cortés

SUPORT +1: Magdalena Coll

SEGON

GRUP A: Sandra Franco

GRUP B: Mª Magdalena Frau (baixa)
Sustituta: Toñi Martínez

GRUP C: Antonina Morey

TERCER

GRUP A: Magdalena Miró

GRUP B: Bel Nicolau

QUART

GRUP A: José Manuel Peña

GRUP B: Manuela Vilchez

CINQUÈ

GRUP A: Andrea Pujol

GRUP B: Sonia Gómez

SISÈ

EQUIP DE SUPORT

ORIENTADORA (EOEP): Nuria BuendíaPT 1: Catalina Soberats (baixa)

PT 2: Mª Esparanza Gelabert

PT 3: Silvia Martínez

PT4: Angela Catalán

PT5: Mª del Mar RotgerAD1: Catalina CirerPTSC: David DomenechAL 1: Cristina Alvarez

AL 2: Javier Vico


 

Pedagogia Terapèutica

Atenció a la Diversitat

Professor Tècnic de Serveis a la Comunitat

Audició i Llenguatge

Orientació

GRUP A: Macu Cánovas

GRUP B: Carmen Castro

Desdoblaments 6è: Elena Marzoa

EDUCACIÓ SECUNDARIA

1r ESO

GRUP A (tutora): Patricia Rodríguez (baixa)
(Sustituta): Rebeca Martínez

GRUP B (tutora): Mercedes González

Àmbit Científic

Vicente Manuel Martínez
Esther Baquero

Àmbit Lingüístic

Margalida Rosselló
Patricia Rodríguez

ESPECIALISTES

Anglès

Mercedes Rodríguez

Música

Paula Rosselló

Educació Física

Bartomeu Salvà

Religió

Catalina Parets

PERSONAL NO DOCENT

Administrativa

Ángela Carrillo

Conserge

Personal de neteja

María Marín
Fátima Hasan
Nuri
a

Guillem Terrasa Bonet

bottom of page