CLAUSTRE 2019-2020

Equip Directiu:          Direcció: Asunción Gallardo

                                    Cap d’Estudis: Margarita Salas

                                    Secretària: Laura Colomina

Educació Infantil:                                                                                  Especialistes:

* 3 anys A.....  Ana de Miguel                                                             * Anglés 1....Vanesa Reus

* 3 anys B...... Mª Rocio Arroyo                                                          * Anglés 2....Amanda Mir/ Jordi Navas

* 4 anys A...... Carmen Moya                                                             * Música......Belén Cortés

* 4 anys B.....  Mª França Pujol                                                           * Ed Física 1..Joan Francesc Horrach

* 5 anys A...... Pilar Riquero                                                                * Ed Física 2..Manuela Vilchez

* 5 anys B...... Leonor Sancho                                                            * Religió........Mª Victoria Gual

* Suport 1......Aina cor                

* Suport 2...... Eugènia Crespí

 * 4 anys C......Blasa Doménech

Educació Primària:                                                                              Equip de Suport:

* 1r A....... Elisa Quirós                                                                         * Orientadora (EOEP): Blanca Ataun

* 1r B....... Mercé Franch                                                                      * PT 1: Francisca Perelló

* 2n A...... Inmaculada Cortés/ Margalida Payeras                         * PT 2: Silvia Martínez

* 2n B...... Manuela Vilchez                                                                  * AL 1: Cristina Alvarez

* 3rA.......  Xisca Mas                                                                             * AL 2: Mariana Ausili

* 3r B...... Catalina Tejero                                                                     * AD 1: Catalina Cirer

* 4t A......  Inmaculada Cánovas                                                         * AD 2: Sebastiana Barceló

* 4t B......  Carmen Castro                                                                    * PTSC: María Sabater

* 5è A.....  Alaejandra Picó                                                                   * PT 3: María Esperança Gelabert 

* 5è B.....   Cati Seguí                                                                            * PT 4: Àngela Catalán                             

* 6è A.....  Elena Parets             

* 6è B.....  Sonia Gómez

 

 

Altres:

 

  • Administratiu: Sebastià

  • Conserge: Guillem Terrasa Bonet

  • Encarregada neteja: Maria Marin, Nuria, Fátima Hasan