top of page
HOWARDS_CLAUSTRE.jpeg
comedor_potter.jpg

CLAUSTRE 2o23/24

 

 

 

Directora: Asunción Gallardo

 

Cap d’Estudis: Margarita Salas

Cap d’Estudis E.S.O.: Esther Baquero

Secretària: Elena Parets

EQUIP DIRECTIU

3 ANYS

GRUP A: Bárbara Cabrer Servera

GRUP B: Alba Garnés Fernández

4 ANYS

GRUP A: Rocío Arroyo

GRUP B: Paola Esperanza Guerrero Fedelich

5 ANYS

GRUP A: Pilar Riqueiro Guisado

GRUP B: Maria França Pujol Mulet

SUPORT INFANTIL

SUPORT 1: Eva Arnau

SUPORT 2: Maria Josepa Rubio Ruiz

ESPECIALISTES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ANGLÈS

Anglès 1: María José Cladera Horrach

Anglès 2: Raquel López Rodríguez

EDUCACIÓ FÍSICA

Educació Física 1: Ernesto Juan Mercadal Berg

Educació física 2: Manuela Vílchez Talavera

MÚSICA

Belén Cortés Anguita

RELIGIÓ

Maria Victòria Gual Gelabert

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PRIMER

GRUP A: Estefania Serrano Re

GRUP B: Laura Ruiz Raya

SEGON

GRUP A: Laura Colomina Julià

GRUP B: Elisa Quirós Simó

Desdoblaments 1r cicle: Inmaculada Cortés Ros i Marga Roca Cabrer

TERCER

GRUP A: Tatiana Georgiana Roman

GRUP B: Marc García-Delgado Joy

Desdoblaments 2n cicle: José Manuel Peña Morán

QUART

GRUP A: Magdalena Miró Mieras

GRUP B: Bel Nicolau Ferrando

CINQUÈ

GRUP A: Macu Cánovas Frontera

GRUP B: Elena Marzoa Arribas

SISÈ

GRUP A: Andrea Pujol Sayago

GRUP B: Sònia Gómez Villas

Desdoblaments cicle: Laura Olives Mercadal

EQUIP DE SUPORT

Orientació

Núria Vicenta Buendía Sánchez

Pedagogia Terapèutica

PT INFANTIL 1: Rocío Álvarez Martín

PT INFANTIL 2: Elena Prieto Amengual

PT INFANTIL 3
Maria Olga Sobrino NúñezPT PRIMÀRIA 1: María Esperança Gelabert Amengual

PT PRIMÀRIA 2: Sílvia Martínez Gaitán

PT PRIMÀRIA 1
Àngela Català TorrensPT SECUNDÀRIA: Raquel Mir Bermell

Atenció a la Diversitat

Catalina Cirer Rosselló

Professor Tècnic de Serveis a la Comunitat

David Doménech Pérez
Antònia Ribot

Audició i Llenguatge

AL 1: Cristina Álvarez Curonisy

AL 2: Javier Vico Martínez

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r ESO

GRUP A (tutor): Borja Crucelaegui Ojanguren 

GRUP B (tutora): María Natalia Ribera Leal

2n ESO

GRUP A (tutor): José Carlos Tamayo Gonzélez 

GRUP B (tutora): María Mercedes González Oliva

Àmbit Científic

Vicente Manuel Martínez
Esther Baquero Toledo
Dàlia Sansaloni Fuentes

Àmbit Lingüístic

Borja Crucelaegui Ojanguren
José Carlos Tamayo González
Maria Magdalena López Carrillo (baixa)
Ignasi Furio (substitut)

ESPECIALISTES

Anglès

Maria Natalia Ribera Leal

Anglès / Alemany

María Mercedes González Oliva

Francès

Marina Ruiz de Villegas del Coso

Música

Ángela Cortés Mascaró

Educació Física

Gemma Carbonell Bauzà

Religió

Francisca Llabrés Fabregat

PERSONAL NO DOCENT

Administrativa

Ángela Carrillo

Personal de neteja

María Marín
Fátima Hasan
Cristina

Encarregat de manteniment

Guillem Terrasa Bonet

Personal de menjador

María Navarro Ibáñez
Susy Navarro Cantos

bottom of page