© Ceip Gabriel Vallseca.

CLAUSTRE 2017-2018

Equip Directiu:          Direcció: Asunción Gallardo

                                    Cap d’Estudis: Margarita Salas

                                    Secretària: Laura Colomina

Educació Infantil:                                                                                  Especialistes:

* 3 anys A.....  Pilar Riquero.                                                               * Anglés 1....Mª Ribot

* 3 anys B...... Mª Rocio Arroyo                                                          * Anglés 2....Amanda Mir

* 4 anys A...... Mª Carmen Falceto                                                     * Música......Marga Pons

* 4 anys B.....  Mª França Pujol                                                           * Ed Física 1..Cati Ginard

* 5 anys A...... Carmen Moyà                                                             * Ed Física 2..Manuela Vilchez

* 5 anys B...... Eugènia Crespí                                                            * Religió........Mª Victoria Gual

* Suport 1...... Juana Sastre                   

* Suport 2...... Leonor Sancho

 

Educació Primària:                                                                              Equip de Suport:

* 1r A....... Xisca Mas                                                                           * Orientadora (EOEP): Blanca Ataun

* 1r B....... Cristina Suau                                                                     * PT 1: Francisca Perelló

* 2n A...... Elisa Quirós                                                                       * PT 2: Javier Vico

* 2n B...... Mercé Franch                                                                    * AL 1: Cristina Alvarez

* 3rA.......  Manuela Vilchez                                                               * AL 2: Mª del Mar Oliver

* 3r B......  Inmaculada Cortés                                                           * AD 1: Catalina Cirer

* 4t A......  Elena Gálvez                                                                      * AD 2: Sebastiana Barceló

* 4t B......  Cati Seguí                                                                           * PTSC: Miquel

* 5è A.....  Inmaculada Cánovas          

* 5è B.....  Carmen Castro                                 

* 6è A.....  Elena Parets             

* 6è B.....  Sonia Gómez

 

 

Altres:

 

  • Administratiu: Salvador Villalta

  • Conserge: Guillem Terrasa Bonet

  • Encarregada neteja: Maria Marin, Loli Moreno, Fátima Hasan