top of page

PROA +

El CEIPIESO Gabriel Vallseca està adscrit al programa PROA + i desenvolupa una sèrie d'activitats que s'expliquen en els següents enllaços:

bottom of page