top of page

ESPAIS

Es tracta d’una construcció de l’any 1975. Les aules i espais del Centre es distribueixen bàsicament en dues plantes i un soterrani.

 

 

      Planta soterrani

 

      Gimnàs

      2 Vestuaris

      1 Magatzem de material d'EF.

      Sala de calderes.

      Ascensor.

 

      Planta baixa

 

      Aules tutories: 10.

      Aules de Suport 3 (Pedagogia terapèutica, suport  i orientació).

      Aula de Fisioteràpia.

      Aula de Psicomotricitat

      3 Aules d’usos múltiples (Infantil, primer cicle i apima)

      Aula d’Informàtica.

      2 Aules Matemàtica manipulativa Montessori

      Aula de Música

      Biblioteca.

      Aula de Mindfulness

    

      Saló d’actes.

  

      Sala de professors.

      Secretaria i Prefectura d’estudis

    

      Direcció.

     

      Sala de cures amb botiquín d’urgències.

      Magatzem de recursos àudio-visuals

      Hivernacle.

      Patis.

      Lavabos: 2 de professors, 1 d’E. Infantil,1 d’alumnes motòrics i 2 en el pati

      Magatzem de neteja

      Menjador escolar.

 

      Primera planta

  

      Aules tutories: 8.

      Aules de Suport i desdoblament : 3

      Laboratori d'anglès.

      Aula de religió.

      Hort primer cicle i infantil pati superior.

      Lavabos alumnes: 2.

bottom of page