top of page
“Els somnis són possibles, millorar la realitat sense somnis és impossible” (Ramon Flecha)

CEIPIESO GABRIEL VALLSECA

CLAUSTRE

El nostre claustre está format per 59 mestres. Som conscients  que actualment  vivim moments en què la formació del professorat és l’instrument necessari per renovar les estratègies d’aprenentatge i de transmissió de coneixement.  Apostar per una formació de qualitat,  ens possibilita poder fer front als reptes educatius que duim a terme al nostre centre.

ESPAIS

Es poden repensar els espais i elements de les escoles per millorar l’aprenentatge dels alumnes i la convivència al centre educatiu?

Nosaltres creim que si, estam en un constant procés de canvi i millora tant a nivell educatiu per tal d'optimitzar els aprenentatges, com a nivell comunitari, involucrant en major mesura les famílies, els alumnes, els docents i altres agents de la vida escolar.

CONVIVÈNCIA

Un clima relacional positiu, contribueix al bon funcionament de qualsevol grup humà, més encara quan les persones que el formen aprenen i treballen juntes. Educar les emocions, el mindfulness, la gestió positiva del conflictes mitjançant la mediació, la creació de comunitat utilitzant els cercles com a element primordial i  la utitilzació de les Pràctiques Restauratives, promouen un clima de convivència positiu al centre i presenten un impacte social a curt i llarg termini

PREMIS

PREMIS

-Premi Autonòmic Acció Magistral 2006.

-Primer Premi Mallorca Recicla 2012.

-Finalistes Nacionals Concurs de Contes per a Mestres ECOEMBES 2012.

PREMIS ACONSEGUITS JUNTAMENT AMB LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ DEL BARRI DE SON GOTLEU

-Premi Nacional Acció Magistral 2012.

-Segon Premi del Institut per a la Cooperació i el Ministeri de Treball.

-Premi Onda Cero d'Educació 2012.

-Ordre d'Alfons X el Savi.

-Medalla d'Or de la Ciutat de Palma 2012.

CONTACTE

C/ Mare de Déu de la Victoria,36

07008 Palma de Mallorca

Teléfon 971243526

Fax 971248321

¡Tus datos se enviaron con éxito!

CONTÁCTANOS
bottom of page